Η ΚΑΠ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Ως πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, η Κύπρος επωφελείται άμεσα από την ΚΑΠ η οποία στηρίζει σημαντικά τους αγρότες και συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στηρίζει με άμεσες ενισχύσεις τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτει η Κύπρος (75% του συνόλου) και οι οποίες χρειάζονται την υποστήριξη της Ενωμένης Ευρώπης για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των απασχολούμενων σε αυτές.

Συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Προστατεύει τους επαγγελματίες του κλάδου και τους καταναλωτές, στοχεύοντας κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς της Κυπριακής γεωργικής οικονομίας (κρασί, φρούτα και λαχανικά) με μέτρα προστασίας της αγοράς.

Snow
Forest
Mountains


Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με μια ματιά

    Αγρότες αρκετά μεγάλοι σε ηλικία. Μόνο το 1.7% των αγροτών είναι κάτω των 35 χρονών, ενώ το 40% είναι άνω των 64 ετών. ( 31,1% στη ΕΕ των 28)
    Μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το 89,9% των εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση κάτω από 5 εκτάρια.    Σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής (γεωργία, δασοκομία και αλιεία) αντιστοιχεί στο 2,3% της οικονομίας της χώρας(υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 1,5%). Μόνο η γεωργία απασχολεί το 3,6% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου.(χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ των 28, 4,3%)


Ήξερες ότι…

στην Κύπρο υπάρχουν εφτά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στην ΕΕ.

img