Η ΚΑΠ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι μία από τις ιστορικότερες πρωτοβουλίες της Ενωμένης Ευρώπης με βασικό στόχο τη μη επανάληψη φαινομένων έλλειψης τροφίμων και υποσιτισμού του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Θεσπίστηκε το 1962 και συνδέει τη γεωργία με την κοινωνία, την Ευρώπη με τους γεωργούς της και τις Βρυξέλλες με τις αγροτικές περιοχές της Ένωσης.

 • 1962

  Η γέννηση της ΚΑΠ

 • 1980

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

 • 1992

  ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 • 2003

  ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

 • 2013

  ΜΕΤΑΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

  -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.
  -ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  -ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 • 2014-2020

  408,31 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

  308,73 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
  99,58 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 • 2021

  Η ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

  -ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
  -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αφορά


 • το σύνολο των Κρατών-μελών της Ένωσης,
 • πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές,
 • πάνω από 22 εκατομμύρια γεωργούς και εργάτες σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • το 77% της έκτασης της Ενωμένης Ευρώπης (47% ύπαιθρος, 30% δάσος)
 • το 28% του πληθυσμού της ΕΕ που είναι εγκατεστημένο σε αγροτικές περιοχές