Η ΚΑΠ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Ως πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, η Κύπρος επωφελείται άμεσα από την ΚΑΠ η οποία στηρίζει σημαντικά τους αγρότες και συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στηρίζει με άμεσες ενισχύσεις τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτει η Κύπρος (75% του συνόλου) και οι οποίες χρειάζονται την υποστήριξη της Ενωμένης Ευρώπης για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των απασχολούμενων σε αυτές.

Συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Προστατεύει τους επαγγελματίες του κλάδου και τους καταναλωτές, στοχεύοντας κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς της Κυπριακής γεωργικής οικονομίας (κρασί, φρούτα και λαχανικά) με μέτρα προστασίας της αγοράς.

Snow
Forest
Mountains


Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με μια ματιά

    Αγρότες αρκετά μεγάλοι σε ηλικία. Μόνο το 1.7% των αγροτών είναι κάτω των 35 χρονών, ενώ το 40% είναι άνω των 64 ετών. ( 31,1% στη ΕΕ των 28)
    Μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το 89,9% των εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση κάτω από 5 εκτάρια.    Σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής (γεωργία, δασοκομία και αλιεία) αντιστοιχεί στο 2,3% της οικονομίας της χώρας(υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 1,5%). Μόνο η γεωργία απασχολεί το 3,6% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου.(χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ των 28, 4,3%)


Ήξερες ότι…

στην Κύπρο υπάρχουν οκτώ προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στην ΕΕ.
Η Νέα ΚΑΠ και η Κύπρος


Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο μερίδιο νέων γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 1,5% του συνόλου των απασχολούμενων στη γεωργία.

Η Νέα ΚΑΠ θα στοχεύσει στην ανανέωση των γενεών στη γεωργία με τη στήριξη νέων σε ηλικία ατόμων για να δραστηριοποιηθούν στη γεωργία δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και καλές συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές.

Η Κύπρος έχει τις περισσότερες πωλήσεις σε κτηνιατρικά αντιβιοτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Νέα ΚΑΠ θα στηρίξει όλα τα κράτη μέλη στον αγώνα κατά των αντιβιοτικών, στοχεύοντας σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον, την καλή υγεία και διαβίωση των ζώων.

Η Κύπρος παράγει σχεδόν τις διπλάσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Η Νέα ΚΑΠ στοχεύει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καλών γεωργικών πρακτικών, τη μείωση της σπατάλης των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.img