Βίντεο

ΒΙΝΤΕΟ 14

Συνέντευξη: Τίμης Ευθυμίου - Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και Επικεφαλής ΚΟΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 13

Συνέντευξη: Κυριάκος Πιερίδης - Εκστρατεία Ενημέρωσης για την ΚΑΠ "Κύκλοι της Γης"


ΒΙΝΤΕΟ 12

Συνέντευξη: Γιώργος Κληρίδης - Λειτουργός Γεωργίας Ά, Υπουργείο Γεωργίας


ΒΙΝΤΕΟ 11

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΡΓΩΝ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 10

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 9

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 8

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 7

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 6

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 5

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ


ΒΙΝΤΕΟ 1

Συνέντευξη: Βασίλης Κυπριανού - RIVERLAND Bio Farm | Χρηματοδότηση από την ΚΑΠ