Μάθε τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ήξερες ότι με μόλις €0,30 την ημέρα ο Ευρωπαίος πολίτης εξασφαλίζει ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζει 22 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν από τη γεωργία και προωθεί μέτρα αναζωογόνησης της υπαίθρου; 

Η CAP ορίζει τις προϋποθέσεις για να μπορούν οι γεωργοί να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο.

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ διπλάσιος αριθμός ατόμων εργάζεται σε τακτική βάση στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αγρότες μας, παράγουν μια εντυπωσιακή ποικιλία άφθονων, οικονομικά προσιτών, ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Η ΕΕ είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τις διατροφικές και γαστρονομικές της παραδόσεις και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής παγκοσμίως. Λόγω των εξαιρετικών γεωργικών της πόρων, η ΕΕ θα μπορούσε και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως.
Στην ύπαιθρο και στους πολύτιμους φυσικούς πόρους μας, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη γεωργία, δημιουργώντας έτσι αγροτικές κοινότητες. Οι αγρότες χρειάζονται μηχανήματα, κτήρια, καύσιμα, λιπάσματα και υγειονομική περίθαλψη για τα ζώα τους, έτσι πολλά άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες που ονομάζονται δραστηριότητες «προηγούμενου σταδίου».
Άλλα άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες «επόμενου σταδίου» — όπως η προετοιμασία, η επεξεργασία και η συσκευασία τροφίμων, καθώς και η αποθήκευση τροφίμων, η μεταφορά και το λιανικό εμπόριο. Ο γεωργικός τομέας και ο τομέας των τροφίμων καλύπτουν σχεδόν 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να παραμείνουν σύγχρονοι και παραγωγικοί, οι γεωργοί και οι τομείς του επόμενου και του προηγούμενου σταδίου χρειάζονται άμεση πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τα γεωργικά ζητήματα, τις γεωργικές μεθόδους και τις εξελίξεις της αγοράς. Κατά την περίοδο 2014-20, η ΚΑΠ αναμένεται να εξασφαλίσει τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας, βελτιωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και υποδομές σε 18 εκατομμύρια πολίτες αγροτικών περιοχών — το ισοδύναμο του 6,4 % του αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ.
Οι γεωργοί βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: Πρέπει να παράγουν τρόφιμα αλλά ταυτόχρονα οφείλουν να προστατεύουν τη φύση για να διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα. Η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή τροφίμων και την ποιότητα της ζωής μας – σήμερα, στο μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Στόχος, λοιπόν, είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία.