Βίντεο 2019/20

ΒΙΝΤΕΟ 14Συνέντευξη: Τίμης Ευθυμίου - Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και Επικεφαλής ΚΟΑΠ
ΒΙΝΤΕΟ 13Συνέντευξη: Κυριάκος Πιερίδης - Εκστρατεία Ενημέρωσης για την ΚΑΠ "Κύκλοι της Γης"
ΒΙΝΤΕΟ 12Συνέντευξη: Γιώργος Κληρίδης - Λειτουργός Γεωργίας Ά, Υπουργείο Γεωργίας
ΒΙΝΤΕΟ 11ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΡΓΩΝ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ
ΒΙΝΤΕΟ 10ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ | ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ
« από 3 »