Εκπαιδευτικές Ενότητες 2020/21

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΕδαφικοί γενετικοί πόροι, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟι Βιοκαλλιέργειες του Μέλλοντος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΤουριστική συνείδηση & ποιοτική εξυπηρέτηση του επισκέπτη στο Αγροτουρισμό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΣύγχρονη γεωργία και προστασία του περιβάλλοντος