Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Η ΚΑΠ υποστηρίζει διαχρονικά τον Κύπριο αγρότη και τις αγροτικές περιοχές του νησιού. Κάθε χρόνο, πλήθος μέτρων ανακοινώνονται και απευθύνονται τόσο σε φυσικά πρόσωπα (γεωργούς και μη) όσο και σε τοπικές αρχές.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΚΑΠ, υπεύθυνοι είναι οι πιο κάτω φορείς: :

  • Τμήμα Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης (Υποστήριξη γεωργών).
  • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (Υποστήριξη γεωργών).
  • Τμήμα Δασών (Προστασία Δασών).
  • Υπουργείο Εσωτερικών/Επαρχιακές Διοικήσεις (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τοπικές αρχές).
  • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής).

Όλα τα προγράμματα/μέτρα χρηματοδότησης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.
http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/capo01_gr/capo01_gr?OpenDocument
http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/capo06_gr/capo06_gr?OpenDocument

Παγκύπρια γραμμή εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ: 77771999

Διαδικασία χρηματοδότησης:

  • •Μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων (αίτηση, πληροφορίες για τη δράση, κτλ.)
  • •Συμπλήρωση της αίτησης.
  • •Έλεγχος της αίτησης από τους αρμόδιους φορείς.
  • •Έγκριση της δράσης κι ενημέρωση του δικαιούχου.
  • •Χρηματοδότηση και υλοποίηση της δράσης/έργου.