Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της εκστρατείας επικοινωνίας «Μάθε για την ΚΑΠ» και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, το πρώτο από τα οχτώ εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωσή τους για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο μαγευτικό Κάβο Γκρέκο, η δημιουργία του οποίου χρηματοδοτήθηκε από τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης, έναν από τους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποτέλεσε τον χώρο της πρώτης ενημέρωσης παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης σχετικά με μία από τις ιστορικότερες και σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο αυτό έχει ως βασική θεματική τη σπατάλη τροφίμων μέσα από την παρουσίαση του «ταξιδιού» μίας πατάτας από τη σπορά μέχρι και το πιάτο του καταναλωτή περιλαμβάνοντας πλήθος δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο ξεκίνησε με παρουσίαση σχετικά με την ιστορία της πατάτας, την καλλιέργειά της και τα ζητήματα σπατάλης τροφίμων, ακολουθούμενη από μία συνοπτική παρουσίαση της εκστρατείας ενημέρωσης «Μάθε για την ΚΑΠ» και των σημαντικών αξόνων και σκοπών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο την καλύτερη κατανόηση όσων παρουσιάστηκαν προηγουμένως και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο του Περιβαλλοντικού Κέντρου. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της ομάδας στο πεδίο όπου ένας γεωργός παρουσίασε τη διαδικασία καλλιέργειας της πατάτας και με τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα όπου ο καθένας περιέγραψε τι αποκόμισε από το σεμινάριο.

Χάρη στην εκστρατεία επικοινωνίας «Μάθε για την ΚΑΠ» και στην πολύτιμη συμβολή όλης της ομάδας που στελεχώνει τον κλάδο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, νέες θεματικές έχουν ενταχθεί στα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με επίκεντρο τους βασικούς άξονες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ» υλοποιείται από το Sigmalive και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.