Έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης «Μάθε για την ΚΑΠ»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Ιουλίου, δημοσιογραφική διάσκεψη η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική με τίτλο «Μάθε για την ΚΑΠ».

Η εκστρατεία έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό για την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σημαντικά της οφέλη στα κράτη-μέλη.

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας στην καθημερινή μας ζωή αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των γεωργικών δραστηριοτήτων, η Κοινή Αγροτική Πολιτική στοχεύει:

• Στην πολύπλευρη στήριξη των γεωργών με σκοπό τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και την εξασφάλιση ενός σταθερού εφοδιασμού της Ευρώπης με ποιοτικά γεωργικά προϊόντα

• Στην οικονομική υποστήριξη των γεωργών με σκοπό την εξασφάλιση μίας δίκαιης αμοιβής για την εργασία τους
• Στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων
• Στην προστασία των αγροτικών περιοχών της Ενωμένης Ευρώπης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Ως πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, η Κύπρος επωφελείται άμεσα και διαχρονικά από την ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2007-2013, η Κύπρος απορρόφησε ευρωπαϊκό κονδύλι 165 εκατομμύριων ευρώ για δράσεις στήριξης της γεωργίας, ανάπτυξης και προστασίας των αγροτικών περιοχών καθώς και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Μέχρι το 2020, η ΚΑΠ θα επενδύσει επιπλέον 485 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο. Από αυτά, τα 353 εκατομμύρια αφορούν τη στήριξη των γεωργών ενώ 132 εκατομμύρια θα δοθούν για μέτρα που θα ωφελήσουν την ύπαιθρο.

Από το 2021, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, έχοντας πάντα τους ίδιους στόχους, προβλέπεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, να συμβάλλει εντατικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω θέσπισης τόσο υποχρεώσεων όσο και κινήτρων για τους γεωργούς και, τέλος, να προωθήσει περαιτέρω την αναγέννηση των αγροτικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μάθε για την ΚΑΠ» θα πραγματοποιηθούν μια σειρά δράσεων συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών εκστρατειών, εκδηλώσεις, διαλέξεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, εργαστήρια για αγρότες καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην άμεση ενημέρωση του κοινού και άλλων φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς.
Το πρόγραμμα «Μάθε για την ΚΑΠ» υλοποιείται από το Sigmalive και συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.