Εκπαιδευτικό Εργαστήρι: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Μέσω της ΚΑΠ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας το δεύτερο εκπαιδευτικό εργαστήρι της εκστρατείας ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ, με θέμα τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η εκστρατεία Μάθε για την ΚΑΠ διοργανώνει από τον Ιούλιο 2019 μέχρι τον Ιούλιο 2020 μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων γύρω από διάφορους τομείς της γεωργίας όπως τις βιολογικές καλλιέργειες, την χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία, την στήριξη μέσω της ΚΑΠ και άλλα σχετικά θέματα.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τα μέτρα χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τους τομείς στου οποίους αναμένεται να δοθεί έμφαση στο άμεσο μέλλον. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών αποτελεί τον βασικό φορέα υλοποίησης των μέτρων χρηματοδότησης με τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, άλλων φορέων της Κύπρου όπως το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την κάθε μία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Το εργαστήρι θα είναι διαθέσιμο σε βιντεοσκοπημένη μορφή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την ιστοσελίδα της εκστρατείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ» και τις επερχόμενες δράσεις της, επισκεφθείτε την σελίδα της εκστρατείας και ακολουθήστε τις σελίδες της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

www.learnaboutcap.com

www.facebook.com/LearnAboutCap

https://twitter.com/learnaboutcap