Ευχάριστα νέα από την ΕΕ για τους παραγωγούς ελαιολάδου

Τα σημαντικά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχιζόμενες καλές συγκομιδές δημιούργησαν ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών. Λόγω αυτής της ιδιαιτέρως δύσκολης κατάστασης στην αγορά, η ΕΕ θα προσφέρει ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρθένων ελαιολάδων για τη σταθεροποίηση των τιμών.

Λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς μετά τη συγκομιδή 2018/19, οι τιμές τους τελευταίους μήνες στην ισπανική, ελληνική και πορτογαλική αγορά ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Για παράδειγμα, η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου που σημειώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στην Ισπανία ήταν 33% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο. Ομοίως, η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ που εκτιμώνται στους 859 χιλιάδες τόνους για το 2018/19 σε συνδυασμό με τη μέση παραγωγή που αναμένεται για το 2019/20, απειλεί να πιέσει την αγορά ελαιολάδου στην ΕΕ.

Το σχέδιο ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση της αγοράς.

Για να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, οι ποσότητες που επωφελούνται από την ενίσχυση θα πρέπει να παραμείνουν σε αποθεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες. Επιπλέον, η ελάχιστη ποσότητα ανά προσφορά είναι 50 τόνοι.

Προσφορά για ενίσχυση μπορούν να υποβάλουν μόνο τα κράτη μέλη που παράγουν, όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.