Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ήξερες ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα δώσει έμφαση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τη γεωργία, θα στοχεύσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα προωθήσει την καινοτομία και την χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας;

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική θεσπίστηκε το 1962 και εξελίχθηκε με την πάροδο των ετών ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες τις γεωργίας και των πολιτών.

Οι νέες νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2018 μετά από δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε ένα χρόνο νωρίτερα.

Η νέα ΚΑΠ θα στοχεύει σε σύγχρονα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη γεωργία και θα βασιστεί στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή όπως η κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, η νέα ΚΑΠ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους γεωργούς, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα  του γεωργικού τομέα.

Συγκεκριμένα, η νέα ΚΑΠ βασίζεται στους πιο κάτω 9 στόχους:

  • Εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • Εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων
  • Δράση για την κλιματική αλλαγή
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας
  • Ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών
  • Τόνωση των αγροτικών περιοχών
  • Προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων

Μάθε περισσότερα εδώ

https://youtu.be/YFqeW-m3Qmo