Κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ

Ήξερες ότι στην ΕΕ υπάρχει ένα κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα;

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει μια κοινή οπτική ταυτότητα σε όλα τα βιολογικά προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να τα αναγνωρίζουν και βοηθώντας τους γεωργούς να τα διαθέτουν στην αγορά.

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν πάρει πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή φορέα ελέγχου και ότι περιέχουν τουλάχιστον 95 % βιολογικά συστατικά  πληρώντας ταυτόχρονα περαιτέρω αυστηρές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο 5 %.

Ο φορέας ελέγχου καθώς και ο κωδικός αριθμός του πρέπει να εμφανίζονται δίπλα από το βιολογικό λογότυπο μαζί με τον τόπο εκτροφής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν.

Όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα τα οποία παράγονται και πωλούνται ως βιολογικά εντός της ΕΕ πρέπει να φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής.

Για να προστατεύσει τη φήμη του βιολογικού λογότυπου και να εγγυηθεί τη σωστή χρήση του στους καταναλωτές, η ΕΕ έλαβε μέτρα και πραγματοποίησε δράση με σκοπό τον εντοπισμό ευάλωτων σημείων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού και διερευνώντας τη χρήση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής. Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση της σωστής χρήσης του λογοτύπου και, έτσι, η προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα με τέτοιες δράσεις, η Επιτροπή έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου, όπως για παράδειγμα -την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης στο πλαίσιο του συστήματος TRACES το οποίο είχε βελτιώσει σημαντικά την ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ. Ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή το 2021, μαζί με τον νέο Επίσημο Κανονισμό Ελέγχου θα ενισχύσει τους ελέγχους, ενισχύοντας τις εξουσίες της Επιτροπής για άμεση παρέμβαση όταν εντοπίζεται υποψία απάτης.

Μάθε περισσότερα: https://bit.ly/2V0QDnZ

https://youtu.be/q6wJc9mRJbQ