Πράσινη Άμεση Ενίσχυση

Η καλλιεργήσιμη γη αγγίζει περίπου το 50% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γεωργοί διαχειρίζονται την ύπαιθρο και τα τοπία της Ένωσης και εφοδιάζουν τους καταναλωτές με ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές.

Η γεωργία, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κλιματικά φαινόμενα, την κατάσταση του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του νερού ενώ οι γεωργοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι, πέρα από τις Βασικές Ενισχύσεις οι οποίες στηρίζουν εισοδηματικά τους γεωργούς, η Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω της «Πράσινης Άμεσης Ενίσχυσης» (ή ενίσχυση «οικολογικού προσανατολισμού») στηρίζει τους γεωργούς που υιοθετούν ή συνεχίζουν να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η «Πράσινη Άμεση Ενίσχυση»  στοχεύει στη διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών της Ευρώπης αναφορικά με το τοπίο, τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα.

Συγκεκριμένα, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διαθέτουν το 30 % της εισοδηματικής τους στήριξης στον «οικολογικό προσανατολισμό».

Οι γεωργοί λαμβάνουν την πράσινη άμεση ενίσχυση εάν συμμορφώνονται με τρεις υποχρεωτικές πρακτικές που αφορούν:

  1. Τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών – Η μεγαλύτερη ποικιλία φυτών ενισχύει την ανθεκτικότητα του εδάφους και των οικοσυστημάτων.
  1. Τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων – Οι βοσκότοποι βοηθούν στην παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα.
  1. Τη διάθεση του 5 % της αρόσιμης γης σε περιοχές που ωφελούν τη βιοποικιλότητα – περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) – για παράδειγμα, δέντρα, θάμνοι ή εκτάσεις σε αγρανάπαυση που βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και τους οικότοπους.

Οι γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών λαμβάνουν αυτομάτως ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού για την γεωργική τους εκμετάλλευση, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της φύσης της εργασίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την «Πράσινη Άμεση Ενίσχυση» μπορείτε να βρείτε εδώ: https://bit.ly/2TsccN7

https://youtu.be/k9zVzDNXZ7M