Εκπαιδευτικές Ενότητες 2019/20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Παρουσίαση


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρουσιάσεις


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παρουσίαση:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παρουσίαση:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παρουσιάσεις: